global.pesantren@yahoo.com

Archive for November 2014

Al-Mihrab: Ikhlas Dalam Beribadah

Diceritakan Oleh: Ustadz Nadzirien Diriwayatkan ada seorang Abid (Ahli ibadah)yang bermaksud menebang pohon angker yang dikeramatkan. Di tengah perjalanan ia dihadang oleh syetan dan terjadilah pertempuran yang dimenangkan oleh Abid. Kemudian syetan menawarkan imbalan sejumlah uang yang akan diberikannya setiap pagi di bawah sajadah, dengan syarat Abid […]

Read more